Tanpınar'ın 1946 daki derin(den) Modern(ist) bakışı, yeni binyıla girdiğimizde Türkiye ve dünya kentlerine nasıl bakmamız gerektiğine, ve aslında gözden yitenin metropol'ün kendisi olduğuna işaret ediyor…

Doğudan batıya doğru dizilen Kudüs, Konya, Köln, New York ve San Francisco, aynı zamanda eskiden yeniye bir sıralamayı da belirtiyor. Birbirlerinin tarihini kesen, Türk Sokağı'nın San Fransisco'da belirdiği, Köln'deki tramvayların aynıyla Konya'ya ithal edilip sokaklarda gezindiği, Sultan Süleyman kapısından girdiğimiz Kudüs'te yerleri kaplayan mozaiklerin Anadolu'yu turlayan Ermeni ustaların elinden çıktığı, uydu antenlerin ise İstanbul'dan yollandığı durumda, New York, MacDougal'daki Yatağan kebapçısının duvarında asılan Fenerbahçe posteriyle döngüyü tamamlamak mümkün: Tarihin sonuna geldiğimizde orijin'e yaptığımız yolculukta kayboluyoruz. Hal böyleyken kentin gerçek sahiplerini yeniden düşünmek lazım.

 

 
konya köln